psicologo Martorell

psicoteràpia

psicologo Martorell

L’objectiu de la psicoteràpia és el d’aconseguir que les persones que hi venen a consulta per tal de superar una dificultat, o buscant una millora de la seva qualitat de vida, finalitzin el procés terapèutic disposant de les eines i recursos personals necessaris de manera que puguin desenvolupar el benestar que aquestes dificultats no els permetia tenir, i que de la mateixa manera aquests recursos personals, recuperats durant el temps de participació en la teràpia, s’integrin per tal de fer front de manera satisfactòria a situacions noves o similars a les que han provocat la visita a la meva consulta.

Dins d’aquestes dificultats, a la meva consulta es tracten, entre altres, els següents problemes:

  • Processos depressius
  • Ansietat, fòbies
  • Problemes d’autoestima
  • Processos de dol i pèrdues
  • Problemes de parella
  • Trastorns de la Conducta Alimentària

I tots aquelles situacions en que la persona consideri que l’ajut d’un terapeuta pot suposar un benefici i una millora en la seva qualitat de vida.

 

 

psicologo Martorell