psicologo Martorell

  • psicologo Martorell
  • psicologo Martorell
  • psicologo Martorell

                         carles burillo

Psicóloga Martorell

Llicenciat en Psicologia
Col. COPC nº 19.656
Psicoterapeuta

Postgrau en Teràpia de parella
Postgrau en Psicoteràpia Integradora Formació en Anàlisi Transaccional
Expert en Hipnosi Clínica per la Universitat de Barcelona
Expert en Emergències i Catàstrofes pel COPC
Formació en Teràpia de gestió emocional

Teràpia individual, familiar i de parella.
Adults i adolescents.


A menos que tu corazón esté totalmente abierto y tu mente en orden,
no puedes esperar ser capaz de adaptarte a responder sin límites,
a manejar los acontecimientos de manera infalible, a enfrentarte
a dificultades graves e inesperadas sin turbarte,
dirigiendo cada cosa sin confusión.

Sun Tzu "El arte de la guerra"

 

Al llarg de la nostra vida ens podem trobar amb situacions que posen al límit la nostra capacitat d’adaptar-nos, de respondre i enfrontar-nos amb els esdeveniments d’una manera que els puguem superar; son fets que ens limiten per tal de deixar enrere aquesta etapa i seguir endavant encarant la següent amb seguretat, i poden ser situacions que vinguin donades per dificultats en l’àmbit personal, en la nostra relació familiar o de parella, en temes laborals o de l’entorn social.

Durant la meva formació com a psicòleg i psicoterapeuta, he tingut ocasió de comprovar com les persones disposem de més recursos dels que som conscients per tal superar aquests esdeveniments, aquests problemes que ens limiten i que bloquegen alguns aspectes de la nostra vida, o que simplement no ens deixen gaudir d’aquesta de la manera com voldríem.

La meva tasca com a terapeuta és la de fer aflorar a les persones que s’adrecin a la meva consulta el seu potencial per a resoldre aquestes situacions, fer-les conscients de les seves capacitats i recursos per tal de solucionar les seves dificultats, sigui dins l’àmbit personal, familiar o de parella.

Les consultes, al barri de Camí Fondo a Martorell i a la Carretera de Vic a Manresa, és per tant un espai on explorarem plegats aquestes capacitats i buscarem la manera de superar aquestes etapes més complicades, o aquells aspectes de la vida que es vulguin canviar per fer-la més satisfactòria.
psicologo Martorell